Na przeprowadzone przez naszą Klinikę zabiegi Stomatologiczne i Protetyczne udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Aby wykonane leczenie stomatologiczne zachowało 2-letnią gwarancję należy pamiętać o następujących warunkach:

 • odbyciu wizyty kontrolnej u Lekarza Prowadzącego co 6 miesięcy,
 • wykonaniu pełnej higienizacji jamy ustnej co 6 miesięcy,
 • utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej przez Pacjenta,
 • przestrzeganiu zaleceń pokontrolnych oraz zaleceń odnośnie postępowania
  z uzupełnieniami protetycznymi.

Gwarancji nie podlegają:

 • prace tymczasowe (korony i licówki tymczasowe, protezy natychmiastowe bezpośrednio po usunięciu zębów),
 • prace wykonane na wyraźne polecenie-prośbę Pacjenta, w przypadku gdy Lekarz  Prowadzący zalecił korzystniejsze rozwiązanie protetyczne ze względu na istniejące warunki w jamie ustnej Pacjenta,
 • uzupełnienia protetyczne wykonane tylko w obrębie części braków zębowych, co może  spowodować pęknięcie i uszkodzenie wykonanej przez Lekarza Prowadzącego pracy protetycznej,
 • uszkodzenia mechaniczne prac protetycznych jako następstwo nieszczęśliwych  wypadków czy zdarzeń losowych,
 • uszkodzenia w obrębie prac stomatologicznych czy protetycznych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian patologicznych w przyzębiu,
 • uszkodzenia spowodowane przez przeprowadzone korekty prac protetycznych poza  Centrum Stomatologii Estetycznej Rewadent lub przez samego Pacjenta,
 • uszkodzenia, które powstały w wyniku istniejących schorzeń mających niekorzystny wpływ na układ żujący (padaczka, cukrzyca, stany po radioterapii w związku z leczeniem onkologicznym, terapia cytostatykami),
 • stany zapalne miazgi zęba związane z przeprowadzonym leczeniem stomatologicznym  lub protetycznym – Pacjent w tych sytuacjach ponosi koszt tylko leczenia kanałowego  zęba.
x

Umów wizytę

  x

  Brak informacji!